Tuto objednávku nijak vzhledově neupravujte. Do kolonky příjmení napište pouze příjmení popř. jméno. Nedopisujte hodnosti a tituly. Pro potřeby výběru hotovosti nám postačí pouze příjmení, v případě stejných příjmení doplňte jména.
Do kolonek S, O, V napište počet objednaných jídel.
 
Objednávku zašlete nejpozději jeden týden před konáním akce na:
E-mail :                       magdalenskymlyn@seznam.cz 
nebo
fax:                             585 038 122
popřípadě poštou:
                                    VŠZ Magdalenský Mlýn
                                    Jívová č.p.286
                       783 16 Dolany u Olomouce
 
Počet jídel můžete upřesnit nejpozději jeden den předem na telefonu: 585 038 122.
 
Zasláním vyplněné objednávky pro služební akci na E-mail: magdalenskymlyn@seznam.cz, nebo předáním na záznamovém zařízení při příjezdu na VŠZ nám ulehčíte práci s konečnou úpravou seznamu.
Předem děkujeme.