Podání informace o obsazenosti, zasílání objednávek stravy a kopií poukazů.

Informace o obsazenosti VŠZ a vydaných poukazích Vám sdělí výdejce poukazů.

Na E-mailovou adresu magdalenkymlyn@seznam.cz zasílejte pouze objednávky stravy a kopie poukazů.