Pobyt se psy

Upozorňujeme, že byl vydán zákaz vstupu psů do areálu VŠZ.

Zákaz byl vydán velitelem praporu z důvodu porušování základních pravidel pobytu se psy (volné pobíhání po areálu, nazabezpečení dozoru, vstup do prostoru jídelny apod.)