Oznámení rodičům

Na základě normativního výnosu MO:

kterým se mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 5/2013 Věstníku

v čl. 7 odstavec 3 zní:

„3. Ubytované osoby, které jsou zaměstnanci, hradí 50 % ze stanovené výše úhrady za ubytování pro dané výcvikové a školicí zařízení. Ostatní osoby hradí ubytování v plné výši. Děti do 3 let věku jsou ubytovány zdarma bez nároku na lůžko.