Omezení dopravy v obci Jívová

Od 9.5.2018 bude omezen příjezd na Magdalenský Mlýn z důvodu budování nové kanalizace v obci.

Plán je přiložen.

1_oznámení.pdf (379544)

obecjivova.cz/assets/File.ashx?id_org=6140&id_dokumenty=4339