Aktualizace plánu a nová objednávka jídla pro rekreaci.

 

Byla přídána objednávka jídla pro rekreační pobyty.

Tabulku s objednávkou jídla uvedenou na poukaze již nemusíte vyplňovat. Zašlete pouze vyplněnou objednávku.

Vyplněný poukaz dovezte na VŠZ a v den příjezdu odevzdejte správci, popř. pověřené osobě.