Archiv článků

Úplná uzavírka komunikace

Z důvodu výkopových prací je nahlášena na den 5.8.2018 v čase 6:30 - 17:00 hod. úplná uzavírka silnice 44444 ze směru obec Jívová - Magdalenský Mlýn. Z VŠZ je jedinný možný odjezd lesní cestou směrem na Líheň Bělá a následně směrem na tankovou cestu nad Domašovem nad Bystřicí a pak do...
Celý článek

Omezení dopravy v obci Jívová

Od 9.5.2018 bude omezen příjezd na Magdalenský Mlýn z důvodu budování nové kanalizace v obci. Plán je přiložen. 1_oznámení.pdf (379544) obecjivova.cz/assets/File.ashx?id_org=6140&id_dokumenty=4339
Celý článek

Zasílání objednávek jídla a jiných dokumentů.

Žádost správce. Žádám Vás tímto o zasílání objednávek jídla a jiných dokumentů (kopie poukazů apod.) na emailovou adresu: magdalenskymlyn@seznam.cz nebo na faxové číslo: 585 038 122 (fax je dostupný v čase Po-Pá v době 7:00 - 15:30hod.) Výše uvedené dokumenty nezasílejte prosím na moji "šisovou...
Celý článek

Pobyt se psy

Upozorňujeme, že byl vydán zákaz vstupu psů do areálu VŠZ. Zákaz byl vydán velitelem praporu z důvodu porušování základních pravidel pobytu se psy (volné pobíhání po areálu, nazabezpečení dozoru, vstup do prostoru jídelny apod.)  
Celý článek

Upřesnění provozu na VŠZ - 2017

2.5. - 30.6.2017     Služební akce  (školení a výcvik)  Pondělí od 8:00 hod. až pátek do 13:00 hod.  Víkendové rekreační pobyty Pátek od 17:00 hod. až neděle do 15:00 hod.    1.7. - 25.8.2017 Rekreační pobyty  Sobota od 10:00 hod. až pátek do 10:00...
Celý článek

Oznámení rodičům

Na základě normativního výnosu MO: kterým se mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 5/2013 Věstníku v čl. 7 odstavec 3 zní: „3. Ubytované osoby, které jsou zaměstnanci, hradí 50 % ze stanovené výše úhrady za ubytování pro dané výcvikové a školicí zařízení. Ostatní...
Celý článek

Informace pro žadatele o poukaz.

Oznamujeme vojenským důchodcům a veteránům, kteří žádají o vydání poukazu pro rekreační pobyt, že od roku 2016 budeme požadovat zaslání kopií průkazů které vydává  Odbor pro válečné veterány MO. Na jiné typy průkazů nebudou poukazy vydávány. Žádat o průkaz můžete na adrese, která je uvedena...
Celý článek

Libavá

www.mistopis.eu/mistopiscr/vychodni_sudety/vu_libava/mesto_libava.htm
Celý článek