Archiv článků

Aktualizace plánu a nová objednávka jídla pro rekreaci.

  Byla přídána objednávka jídla pro rekreační pobyty. Tabulku s objednávkou jídla uvedenou na poukaze již nemusíte vyplňovat. Zašlete pouze vyplněnou objednávku. Vyplněný poukaz dovezte na VŠZ a v den příjezdu odevzdejte správci, popř. pověřené osobě.
Celý článek

Pobyt se psy

Upozorňujeme, že byl vydán zákaz vstupu psů do areálu VŠZ. Zákaz byl vydán velitelem praporu z důvodu porušování základních pravidel pobytu se psy (volné pobíhání po areálu, nazabezpečení dozoru, vstup do prostoru jídelny apod.)  
Celý článek

Upřesnění provozu na VŠZ - 2017

2.5. - 30.6.2017     Služební akce  (školení a výcvik)  Pondělí od 8:00 hod. až pátek do 13:00 hod.  Víkendové rekreační pobyty Pátek od 17:00 hod. až neděle do 15:00 hod.    1.7. - 25.8.2017 Rekreační pobyty  Sobota od 10:00 hod. až pátek do 10:00...
Celý článek

Oznámení rodičům

Na základě normativního výnosu MO: kterým se mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 5/2013 Věstníku v čl. 7 odstavec 3 zní: „3. Ubytované osoby, které jsou zaměstnanci, hradí 50 % ze stanovené výše úhrady za ubytování pro dané výcvikové a školicí zařízení. Ostatní...
Celý článek

Informace pro žadatele o poukaz.

Oznamujeme vojenským důchodcům a veteránům, kteří žádají o vydání poukazu pro rekreační pobyt, že od roku 2016 budeme požadovat zaslání kopií průkazů které vydává  Odbor pro válečné veterány MO. Na jiné typy průkazů nebudou poukazy vydávány. Žádat o průkaz můžete na adrese, která je uvedena...
Celý článek

Libavá

www.mistopis.eu/mistopiscr/vychodni_sudety/vu_libava/mesto_libava.htm
Celý článek

www stránky

  www.obecjivova.cz www.domasovnadbystrici.cz www.hrubavoda.cz www.vojujezd-libava.cz
Celý článek